Промяна на смените

Уважаеми родители и ученици,
Ръководството на 45 ОУ Ви уведомява, че от 9.2.2015 г. ще бъдат сменени смените както следва:
I клас – сутрин от 8:30 часа
От II до IV клас – от 13:00 часа
От V до VII клас – от 7:45 часа
Занятията на ПИГ II, III и IV клас ще започват в 8:00 часа.