Прием

Условия в 45 ОУ „Константин Величков“

Обучението на приетите ученици в първи клас, продължаващо и в следващите класове включва:

 • Задължителен общообразователен минимум по Наредба №4 /30.11.2015г за учебния план.
 • Обучението през цялата учебна година е в ПЪРВА смяна от 8:00 часа. Продължителността на учебния час е 35 минути.
 • За целодневната организация на занятията са осигурени самостоятелни класни стаи, отделени етажи за начален курс. За облекчаване натовареността на децата част от пособията и вещите стоят в класните стаи в личните шкафчета.
 • Безплатна занималня за учениците от 1 до 6 клас след края на учебните занятия до 17.30ч.
 • Дейностите в занималнята са разпределени както следва: посрещане на учениците след последния учебен час, обяд, организиран отдих (при хубаво време - игри на открито; при лошо време - занимателни игри), самоподготовка по отделните учебни предмети и писане на домашни работи, дейности по интереси (наука, интереси, спорт).
 • Забележка: Записването в занималнята става със заявление от родителя.
 • Обяд в училищния стол на преференциални цени (седмичното меню се обявява предварително).
 • Учебниците за първокласниците са безплатни и се предоставят на учениците в началото на учебната година.
 • Единствените учебници и учебните помагала и материали, които се закупуват от родителите са тези по избираемите и факултативни часове.
 • Ученик, записан веднъж във факултативно и целодневна обучение не може да се откаже през годината

Учебници, учебни помагала и материали необходими за 1-ви клас,
които се закупуват от родителите:

- Тетрадки: тесни и широки редове (10 бр.), големи квадратчета (10 бр.)
- Моливи: НВ (5 бр.), цветни моливи комплект, пастели
- Блок за рисуване №4
- Гланцов блок
- Акварелни бои и четки, чашка с капаче
- Сухо лепило
- Ножица с тъп връх
- Гума, острилка, линия (прозрачна)
- Пластелин, дъска и ножче
- Несесер
- Спортен екип (с бели тениски) и гуменки
- Учебник и помагала по английски език за 1 клас , ако  ще изучават факултативно
- Помагала за избираеми часовете по, български език и литература, математика, 

 

РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 • Родителски срещи за бъдещите първокласници – Разяснителна и запознанство с учителите – на 10.04.2017г. и  на 11.09.2017г. от 18:00ч.
 • Подаване на заявления за записване – от 18.04.2017г до 19.05.2017г.
 • Обявяване на списъците с класираните ученици – 02.06.2017г.
 • Записване на ученици в първи клас /с оригинал на удостоверението за завършен подготвителен клас/група или декларация от родителите, че детето не е посещавало подготвителен клас/група/ – от 05.06.2017г.до 07.06.2017г. вкл.
 • Поставяне на таблото за съобщения списък на записаните ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година – 08.06.2017г.
 • Обявяване на свободните места за II класиране - 08.06.2017г до 17:00ч.
 •  Срок за попълване на свободни места – от 09.06.2017г. до 12.06.2017г.
 • Записване на ученици в първи клас от II класиране / с оригинал на удостоверението за завършен подготвителен клас/група или декларация от родителите, че детето не е посещавало подготвителен клас/група/  -  от 14.06.2017 до 15.06.2017г
 • Поставяне на таблото за съобщения списък на записаните ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година след II класиране
 • Обявяване на останалите свободни места  за III класиране – на 16.06.2017г.
 • Попълване на свободните места –  от 19.06.2017г до 14.09.2017г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Лична карта на родителя за удостоверяване на адресната регистрация;
2. Служебна бележка от местоработата на родителя (ако родителят работи в района на училището);
3. За специфичните случаи – съответните документи;
4.
Заявление за записване (по образец на училището).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Заявление за записване (по образец на училището);
2. Копие от акта за раждане на детето (представяне на оригинала за сравняване);
3. Удостоверение за завършен подготвителен клас/група.

Забележка: Ако в определения срок удостоверението не бъде представено, ще се счита за отказ от заявлението и ще бъде прието следващото по ред дете в списъка.