График за класни работи
   ГРАФИК ЗА КЛАСНИ РАБОТИ
І срок на учебната 2015/2016 година 

 

клас

Български език и литература

Математика

V а

09. ХІІ. 2015

17. ХІІ. 2015

V б

09. ХІІ. 2015

17. ХІІ. 2015

V в

10. ХІІ. 2015

17. ХІІ. 2015

V г

08. ХІІ. 2015

16. ХІІ. 2015

V д

08. ХІІ. 2015

16. ХІІ. 2015

VІ а

10. ХІІ. 2015

16. ХІІ. 2015

VІ б

10. ХІІ. 2015

16. ХІІ. 2015

VІ в

10. ХІІ. 2015

16. ХІІ. 2015

VІ г

10. ХІІ. 2015

16. ХІІ. 2015

VІІ а

09. ХІІ. 2015

17. ХІІ. 2015

VІІ б

09. ХІІ. 2015

17. ХІІ. 2015

VІІ в

09. ХІІ. 2015

17. ХІІ. 2015

VІІ г

09. ХІІ. 2015

16. ХІІ. 2015