Учебен процес


Вокална група
Очаквайте скоро
 
Литературен кръжок
Очаквайте скоро
 
Консултации

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ І – ІV КЛА

 

ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016

 

 

учител

клас

ден

час

място

Василева

Іа

вторник

12.00-12.35

к-т 101

Попова

Іб

вторник

12.00-12.35

к-т 102

Гълъбова

Ів

сряда

12.50-13.25

к-т 103

Димитрова

Іг

сряда

12.50-13.25

к-т 104

Халачева

Ід

четвъртък

12.00-12.35

к-т 105

 

 

 

 

 

Цветанова

ІІа

сряда

12.00-12.35

к-т 307

Милева

ІІб

вторник

12.00-12.35

к-т 308

Радойкова

ІІв

четвъртък

12.00-12.35

к-т 309

Иванова

ІІг

сряда

12.00-12.35

к-т 310

Б. Петрова

ІІд

петък

12.00-12.35

к-т 109

Г. Петрова

ІІе

сряда

12.00-12.35

к-т 106

 

 

 

 

 

Стоянова

ІІІа

вторник

12.55-13.35

к-т 301

Манчева

ІІІб

вторник

12.55-13.35

к-т 206

Стипцова

ІІІв

четвъртък

12.55-13.35

к-т 303

Христова

ІІІг

сряда

12.55-13.35

к-т 304

Керчева

ІІІд

четвъртък

12.05-12.45

к-т 305

Тренкова

ІІІе

вторник

12.55-13.35

к-т 306

 

 

 

 

 

Максимова

ІVа

сряда

12.05-12.45

к-т 203

Кирилова

ІVб

петък

12.05-12.45

к-т 201

Панайотова

ІVв

вторник

12.05-12.45

к-т 202

Йолова

ІVг

сряда

12.50-13.30

к-т 210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колева

ІІ, ІІІ, ІV

петък

12.05-12.45

к-т 109

Хемайда

ІІ, ІІІ

 

 

 

Тасева

ІVв,г

петък

12.05-12.45

к-т 210

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VІІ КЛА

ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016

 

Учебен предмет

учител

класове

ден

час

място

Български език и литература

Пипкова

7б,в,г

вторник

12.05-12.45

к-т 210

 

Божкова

5а,б,в; 6г

вторник

18.05-18.45

к-т 203

 

Халил

6а,б,в

вторник

18.05-18.45

к-т 201

 

Димова

5б,г; 7а

петък

18.05-18.45

к-т 209

 

 

 

 

 

 

Английски език

Илиева

5а,б ;6г; 7а,б

петък

18.05-18.45

к-т 204

 

Тасева

5в,г;6б,в; 7в,г

петък

12.05-12.45

к-т 210

 

Хемайда

5д; 6а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

Стефанова

сряда

12.05-12.45

к-т 209

 

Куртева

6б,в

вторник

12.05-12.45

к-т 209

 

Дурева

6а,г ; 7а,б,в

четвъртък

12.05-12.45

к-т 209

 

Минкова

5г,д

петък

12.05-12.45

к-т 309

 

Петкова

5а,б,в

четвъртък

12.05-12.45

к-т 206

 

 

 

 

 

 

Информационни технологии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История и цивилизация

Манчева

5, 6, 7 кл.

четвъртък

18.05-18.45

к-т 109

 

 

 

 

 

 

Физика и астрономия

Минкова

7 кл.

петък

12.05-12.45

к-т 309

 

 

 

 

 

 

Химия и опзване на ок. среда

Закарян

7 кл.

петък

12.05-12.45

к-т 310

 

 

 

 

 

 

Човекът и природата

Минкова

6а,в

петък

12.05-12.45

к-т 309

 

Закарян

5а,г; 6б,г

петък

12.05-12.45

к-т 310

 

Димитрова

5б,в,д

вторник

12.05-12.45

к-т 403

 

 

 

 

 

 

Биология и здр. образование

Димитрова

7 кл.

вторник

12.05-12.45

к-т 403

 

 

 

 

 

 

География и икономика

Павлова

5; 6; 7 кл.

вторник

18.05-18.45

к-т 307

 

учител

клас

ден

час

място

Василева

Іа

вторник

12.00-12.35

к-т 101

Попова

Іб

вторник

12.00-12.35

к-т 102

Гълъбова

Ів

сряда

12.50-13.25

к-т 103

Димитрова

Іг

сряда

12.50-13.25

к-т 104

Халачева

Ід

четвъртък

12.00-12.35

к-т 105

 

 

 

 

 

Цветанова

ІІа

сряда

12.00-12.35

к-т 307

Милева

ІІб

вторник

12.00-12.35

к-т 308

Радойкова

ІІв

четвъртък

12.00-12.35

к-т 309

Иванова

ІІг

сряда

12.00-12.35

к-т 310

Б. Петрова

ІІд

петък

12.00-12.35

к-т 109

Г. Петрова

ІІе

сряда

12.00-12.35

к-т 106

 

 

 

 

 

Стоянова

ІІІа

вторник

12.55-13.35

к-т 301

Манчева

ІІІб

вторник

12.55-13.35

к-т 206

Стипцова

ІІІв

четвъртък

12.55-13.35

к-т 303

Христова

ІІІг

сряда

12.55-13.35

к-т 304

Керчева

ІІІд

четвъртък

12.05-12.45

к-т 305

Тренкова

ІІІе

вторник

12.55-13.35

к-т 306

 

 

 

 

 

Максимова

ІVа

сряда

12.05-12.45

к-т 203

Кирилова

ІVб

петък

12.05-12.45

к-т 201

Панайотова

ІVв

вторник

12.05-12.45

к-т 202

Йолова

ІVг

сряда

12.50-13.30

к-т 210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колева

ІІ, ІІІ, ІV

петък

12.05-12.45

к-т 109

Хемайда

ІІ, ІІІ

 

 

 

Тасева

ІVв,г

петък

12.05-12.45

к-т 210

 
Извънкласна дейност

 

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
I СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016Г.
II, IV, V - VІІ КЛАС

СИП

предмет

учител

клас

ден

час

място

БЕЛ

Пипкова

VІІ

четвъртък

петък

11.00-12.20

к-т 205

Димова

VІІа

четвъртък

11.00-12.20

к-т 208

математика

Дурева

VІІ

вторник

сряда

11.00-12.20

к-т 205

Петкова

Vа,г

понеделник

вторник

сряда

петък

11.00-12.20

к-т 206

Английски език

Тасева

Vб,в

Vа,б,г

сряда

четвъртък

12.00-12.40

к-т 210

Руски език

Илиева

ІІІб

ІІІа,е

ІІІг,д

ІІІб

вторник

сряда

четвъртък

петък

12.05-12.45

к-т 204

ІV

четвъртък

13.00-13.40

V

четвъртък

вторник

18.05-18.45

изобразително изкуство

Недялкова

Іг,д

Іа,б,в

четвъртък

петък

12.05-12.40

12.50-13.25

к-т 308

ВОКАЛНА ГРУПА

Благоева

V, VІ

вторник

сряда

петък

12.00-12.45

 

к-т 28

 
 
 
 
 
 

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

предмет

учител

клас

ден

час

място

география и икономика

Павлова

VІІ

сряда

четвъртък

18.05-12.45

к-т 307

 

 

 

 
График за класни работи
   ГРАФИК ЗА КЛАСНИ РАБОТИ
І срок на учебната 2015/2016 година 

 

клас

Български език и литература

Математика

V а

09. ХІІ. 2015

17. ХІІ. 2015

V б

09. ХІІ. 2015

17. ХІІ. 2015

V в

10. ХІІ. 2015

17. ХІІ. 2015

V г

08. ХІІ. 2015

16. ХІІ. 2015

V д

08. ХІІ. 2015

16. ХІІ. 2015

VІ а

10. ХІІ. 2015

16. ХІІ. 2015

VІ б

10. ХІІ. 2015

16. ХІІ. 2015

VІ в

10. ХІІ. 2015

16. ХІІ. 2015

VІ г

10. ХІІ. 2015

16. ХІІ. 2015

VІІ а

09. ХІІ. 2015

17. ХІІ. 2015

VІІ б

09. ХІІ. 2015

17. ХІІ. 2015

VІІ в

09. ХІІ. 2015

17. ХІІ. 2015

VІІ г

09. ХІІ. 2015

16. ХІІ. 2015

 

 

 
Още статии...
«НачалоПредишна123СледващаКрай»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL