Администрация
Длъжност: Директор
Име: Светла Стефанова-Кацарова
Образование: магистър
Специалност: математика
Специализация: СП Икономика, организация и управление на образованието
Професионална квалификационна степен: ПКС II

Длъжност: Помощник-директор по учебната дейност
Име: Стойка Куртева
Образование: магистър
Специалност: физика, математика

Длъжност: Помощник-директор административно-стопанската дейност
Име: Красимира Клечарова
Образование: магистър
Специалност: статистика