Учители

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАПНАЧАЛЕН ЕТАП

Име: Веселина Георгиева Колева
Образование: магистър
Специалност: детски учител, английски език
Преподавани дисциплини: английски език

Име: София Трендафилова Сарафова
Образование: професионален бакалавър
Специалност: детски учител
Професионална квалификационна степен: ПКС II
Преподавани дисциплини: български език и литература, математика, музика, изобразително изкуство, физическа култура и спорт, социален свят

Име: Анка Найденова Димитрова
Образование: бакалавър
Специалност: предучилищна педагогика
Преподавани дисциплини: български език и литература, математика, музика, изобразително изкуство, физическа култура и спорт, конструктивно-технически

Име: Господинка Тенева Стоянова-Бекярова
Образование: професионален бакалавър
Специалност: начална педагогика
Преподавани дисциплини: български език и литература, математика, роден край, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, здравно възпитан

Име: Иваничка Димитрова Манчева
Образование: магистър
Специалност: начална педагогика
Преподавани дисциплини: български език и литература, математика, роден край, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, здравно възпитан

Име: Пенка Цветанова Стипцова-Тасева
Образование: магистър
Специалност: начална педагогика
Преподавани дисциплини: български език и литература, математика, роден край, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, здравно възпитан

Име: Милена Неделчева Максимова
Образование: бакалавър
Специалност: начална училищна педагогика
Професионална квалификационна степен: ПКС II
Преподавани дисциплини: български език и литература, математика, околен свят, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, здравно възпит

Име: Милена Неделчева Максимова
Образование: бакалавър
Специалност: начална училищна педагогика
Професионална квалификационна степен: ПКС II
Преподавани дисциплини: български език и литература, математика, околен свят, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, здравно възпит

Име: Снежана Иванова Кирилова
Образование: магистър
Специалност: начална педагогика
Преподавани дисциплини: български език и литература, музика ,математика, околен свят, изобразително изкуство, домашен бит и техника

Име: Анелия Велева Панайотова
Образование: бакалавър
Специалност: начална училищна педагогика
Преподавани дисциплини: български език и литература, математика, околен свят, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника

Име: Драга Генадиева Василева
Образование: магистър
Специалност: педагогика, български език
Професионална квалификационна степен: ПКС II
Преподавани дисциплини: български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и светът, човекът и природата, музика, изобразително

Име: Мариела Викторова Попова-Ангелова
Образование: магистър
Специалност: начална педагогика
Професионална квалификационна степен: ПКС II
Преподавани дисциплини: български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и светът, човекът и природата, музика, изобразително

Име: Мариела Викторова Попова-Ангелова
Образование: магистър
Специалност: начална педагогика
Професионална квалификационна степен: ПКС II
Преподавани дисциплини: български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и светът, човекът и природата, музика, изобразително

Име: Румяна Радойчева Гълъбова
Образование: магистър
Специалност: начална педагогика
Преподавани дисциплини: български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и светът, човекът и природата, музика, изобразително

Име: Иванка Димитрова Димитрова
Образование: професионален бакалавър
Специалност: начална педагогика
Преподавани дисциплини: български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и светът, човекът и природата, музика, изобразително

Име: Диана Любомирова Цветанова
Образование: магистър
Специалност: начална педагогика
Професионална квалификационна степен: ПКС II
Преподавани дисциплини: български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и светът, човекът и природата, музика, изобразително

Име: Марияна Павлова Милева
Образование: магистър
Специалност: начална педагогика
Преподавани дисциплини: български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и светът, човекът и природата, музика, изобразително

Име: Теодора Радойкова Радойкова
Образование: магистър
Специалност: начална педагогика
Преподавани дисциплини: български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и светът, човекът и природата, музика, изобразително

Име: Павлина Иванова Иванова
Образование: магистър
Специалност: начална педагогика, начална учителка, физ. възпитание, руски език
Преподавани дисциплини: самоподготовка, занимания по интереси, игри и отдих

Име: Росица Радева Керчева
Образование: магистър
Специалност: начална педагогика
Преподавани дисциплини: самоподготовка, игри и отдих, занимания по интереси

Име: Веселин Пламенов Гърбузанов
Образование: средно специално
Специалност: учител по физическа култура и спорт, спасител
Преподавани дисциплини: спортни игриПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Име: Светла Стефанова-Кацарова
Образование: магистър
Специалност: математика
Специализация: СП Икономика, организация и управление на образованието
Професионална квалификационна степен: ПКС II
Преподавани дисциплини: математика

Име: Стойка Златанова Куртева
Образование: магистър
Специалност: физика, математика
Преподавани дисциплини: математика

Име: Юлияна Костадинова Пипкова
Образование: магистър
Специалност: българска филология
Преподавани дисциплини: български език и литература

Име: Таня Тодорова Божкова
Образование: магистър
Специалност: български език, френски език
Преподавани дисциплини: български език и литература

Име: Татяна Илиева Мангейна
Образование: магистър
Специалност: английска филология, немска филология
Преподавани дисциплини: руски език, английски език

Име: Таня Кирилова Тасева
Образование: магистър
Специалност: английски език, психология
Преподавани дисциплини: английски език

Име: Милка Любенова Пелтешка
Образование: професионален бакалавър
Специалност: математика, физика, физическо възпитание

Име: Димитрина Петрова Дурева
Образование: магистър
Специалност: математика
Преподавани дисциплини: математика

Име: Мартина Василева Гигова
Образование: магистър
Специалност: физика. математика и информатика
Преподавани дисциплини: информационни технологии

Име: Рени Стоянова Гигова-Куйрукова
Образование: магистър
Специалност: българска филология
Професионална квалификационна степен: ПКС V
Преподавани дисциплини: информационни технологии

Име: Радка Тодорова Манчева
Образование: магистър
Специалност: история
Професионална квалификационна степен: ПКС II
Преподавани дисциплини: история и цивилизация

Име: Елисавета Трендафилова Павлова
Образование: магистър
Специалност: педагог, география
Професионална квалификационна степен: ПКС II
Преподавани дисциплини: география и икономика, домашна техника и икономика, технологии

Име: Ирина Борисова Костадинова
Образование: магистър
Специалност: биология, химия
Професионална квалификационна степен: ПКС II
Преподавани дисциплини: химия и опазване на околната среда

Име: Цеца Будинова Минкова
Образование: магистър
Специалност: физика, математика
Професионална квалификационна степен: ПКС II
Преподавани дисциплини: физика и астрономия, математика, човекът и природата

Име: Кристабел Кеворк Закарян
Образование: магистър
Специалност: ПП учител, Пр/НПП БДП 5-8 клас, технология на горивата, химия, физика, БД
Професионална квалификационна степен: ПКС I
Преподавани дисциплини: химия и опазване на околната среда, домашна техника и икономика, технологии

Име: Наталия Тотева Благоева
Образование: професионален бакалавър
Специалност: ПП музика, музика-солово пеене
Преподавани дисциплини: музика

Име: Мила Валентинова Димитрова
Образование: магистър
Специалност: изобразително изкуство
Преподавани дисциплини: изобразително изкуство

Име: Стилиянка Захариева Иванова
Образование: магистър
Специалност: физическа култура, организация и управление на ФК
Професионална квалификационна степен: ПКС II
Преподавани дисциплини: физическа култура и спорт

Име: Павлинка Петрова Стоянова
Образование: магистър
Специалност: Пр/НПП БДП 1-4 клас, треньор по плуване, физическа култура
Професионална квалификационна степен: ПКС II
Преподавани дисциплини: безопасност на движението по пътищата

Име: Марияна Борисова Нейкова
Образование: магистър
Специалност: физкултура, плуване
Професионална квалификационна степен: ПКС III
Преподавани дисциплини: физическа култура и спорт